Info eenakter: De Kritiese Siroopwafels

Eenakter De Kritiesche Siroopwafel in So What
zaterdag 16 april 2022 15:00 uur en 20:00 uur

Woord van de Regisseur:

Met de regie van “De Kritische Siroopwafels” maak ik mijn regiedebuut. In de jaren 70 van de vorige eeuw was ik zelf een puber die de veranderingen in de maatschappij meemaakte. In die jaren werd ook in Nederland al op grote schaal actie gevoerd zoals die tegen de atoomwapens in Nederland en in Gouda voor een leefbare binnenstad. Deze voorstelling die ik met een aantal Voetlicht leden en gastspelers heb gemaakt. geven een beeld van de acties in Gouda.Ik wens U veel plezier tijdens de uitvoering.

Mark Snijdelaar

.

Woord van de schrijver.

In het eenakter dat ik voor Toneelvereniging het Voetlicht heb geschreven laten wij het publiek proeven van het Gouda in de jaren 70. Een tijd waarin Nederland na de tweede wereldoorlog in bloei stond. De jaren 70 worden vaak omschreven als vrolijk, optimistisch, hoopvol en links. Een beetje meer bloot moest kunnen, op feestjes stonden de sigaretten op tafel en zelfs de mannelijke nieuwslezer had lang haar. Dat is het beeld dat ik, geboren in de jaren 80 heb van de jaren 70. Haaks daarop staan de verhalen die tot mij kwamen over de Goudse (destijds) conservatieve en verzuilde samenleving. Een samenleving waarin het beleid van de stad werd gemaakt vanuit de gedachte dat economische groei het hoogste goed was. Onze binnenstad stond er op veel plaatsen verpauperd bij door gigantische leegstand van krotwoningen die door de gemeente liever werden verbouwd tot parkeerplaats dan dat zij in ere werden hersteld.

De Kritiese Siroopwafel kwam op voor meer leefbaarheid binnen Gouda en deed dit in een tijd waarin het, in tegenstelling tot de grote steden van Nederland, in Gouda nog niet bepaald gebruikelijk was om als simpele burger tegen het plaatselijke bestuur in te gaan. Als je voor een duppie geboren was werd je geen kwartje en als de heren in pak spreken dan heb je te gehoorzamen. Het klinkt als iets van heel lang geleden maar ik herken deze voorzichtige en bescheiden levenshouding van bijvoorbeeld de generatie van mijn eigen grootouders. Het is echt een verschil in generaties. Toen Ronald deze actiegroep influisterde als potentieel onderwerp voor mijn eenakter ging mijn eigenwijze hart sneller kloppen bij het lezen over de dappere, creatieve en saamhorige club mensen die zichzelf de Kritiese Siroopwafel noemden. Een verenigde groep jonge mensen die door samen op te trekken op vernieuwende en ludieke en vreedzame wijze streden voor hun idealen.

Opkomen voor leefbaarheid is iets wat wij in deze tijd heel vanzelfsprekend vinden. Binnen onze stad zijn er verschillende groeperingen die zich dagelijks inzetten voor mooie nieuwe initiatieven die leiden tot meer leefbaarheid. In de afgelopen tien jaar is Gouda naar mijn mening voor een heel groot deel door dit soort initiatieven veel leuker en dus leefbaarder geworden. Maar leefbaarheid is meer dan hippe muziektaferelen, jonge heren met volle baarden en terrassen óp het marktplein. Het is ook iets wat we in onze tijd met toenemende mate lijken te moeten verdedigen. Leefbaarheid heeft bijvoorbeeld ook te maken met veiligheid, bevolkingssamenstelling, (groen)voorzieningen, de waarde van de woningen in jouw buurt en gemeenschapszin. Best wel een dingetje, die leefbaarheid.

Ik heb om dit eenakter te schrijven o.a. gebruik gemaakt van het mooie artikel ‘Droom en daad’ geschreven door Ronald van der Wal, m.m.v. Margreet Windhorst. Als je eens een momentje hebt is dit stuk echt een fijne duik in een belangrijk stukje historie van onze stad. Toen ik wat meer kennis had verzameld over deze jaren 70 in Gouda ben ik in gesprek gegaan met Marina Perdijk en Hans Dupré, twee beroemde leden van de Siroopwafel. Zij hebben mij in verhalen en plaatjes laten zien hoe het er binnen de Kritiese Siroopwafel aan toe ging. Mijn eenakter is uiteindelijk gebaseerd op twee hoofdpersonages, Marina en Hans. Uit alle mooie verhalen heb ik een aantal pareltjes geleend en met wat dichterlijke vrijheid gevormd tot een eenakter. 

Ik hoop de bezoeker te inspireren en dat de creativiteit, het idealisme en de broederlijke samenwerking van deze groep Gouwenaars naast een blik in de achteruitkijkspiegel ook leidt tot het besef van het belang van mensen die het aandurven om tegen de gevestigde orde in te gaan.

Suzanne Glasbergen

Bestel hier uw kaartje voor de middagshow van 15.00 uur

Bestel hier uw kaartje voor de avondshow van 20.00 uur